திங்கள், 20 ஜூன், 2011

இந்த வயதிலும் உலகத்தைப் பற்றிய அக்கறை...

உலகத்தின் மாபெரும் தலைவனாக விளங்கிவரும் பிடல் காஸ்ட்ரோ இன்றும் உலகத்தைப் பற்றிய சிந்தனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். வயதோ என்பத்தி எட்டு.. உடல் நலமோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. ஆனால் சென்ற ஜூன் 8 - ஆம் தேதி வெனிசுலா அதிபர் சாவேஸ் -உடன் உலக அரசியல் - அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் இவைகளைப் பற்றி ஆலோசனை நடத்தி இருக்கிறார். பிடல் காஸ்ட்ரோவின் தலைமையில் கியூபா உலகத்திற்கே வழிகாட்டுகிறது.

கருத்துகள் இல்லை: