செவ்வாய், 20 நவம்பர், 2012

கருத்துரிமையின் குரல்வளையை நெரிக்கும் ஆட்சியாளர்களும், காவல்துறையும்....!


            அச்சம் தவிர்... தீயோர்க்கு அஞ்சேல்... நேர்பட பேசு.... ரௌத்திரம் பழகு... என்ற பாடங்களை புரட்சிக்கவி பாரதி கற்றுக்கொடுத்த நாடு இது.

கருத்துகள் இல்லை: