புதன், 14 நவம்பர், 2012

குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம்...!

குழந்தைகளை கொண்டாடுவோம்...
இன்று ஒரு நாள் மட்டுமல்ல...
ஆண்டு முழுதும்...
நம் ஆயுள் முழுதும்...
குழந்தைகள் பட்டாம்பூச்சிகள்
அவர்களை பறக்கவிடுங்கள்...
சுதந்திரமாக பறக்கவிடுங்கள்...
சந்தோஷமாய் பறக்கவிடுங்கள்...

இன்னும் எழுதுகிறேன்...

கருத்துகள் இல்லை: