வெள்ளி, 24 ஜூலை, 2015

''குடியை'' மையப்படுத்தி அரசியல் மோசடி எழுகிறது...!
எழுதுகிறேன்....! 

கருத்துகள் இல்லை: