வெள்ளி, 3 மே, 2013

பழிக்குப் பழி என்பது இரு நாட்டு உறவுகளையும் பாதிக்கும்....!கருத்துகள் இல்லை: