புதன், 26 ஜூன், 2013

என் பாதையின் குறுக்கே வந்த ஒரு குள்ள நரி மண்ணை கவ்வியது...!

ஒரு கதை உருவாகிறது...

கருத்துகள் இல்லை: