சனி, 24 டிசம்பர், 2011

வர்க்கப்போராளிகள் வெண்மணித் தியாகிகளின் நினைவைப் போற்றுவோம் ....


      

சேற்றில் இறங்கி                                       
நாற்றை நட்டு                                             
களை பிடுங்கி                                             
நீர் பாய்ச்சி                                                   
பயிர் வளர்த்து                                                
சோறு படைக்கும்                                     
விவசாயக்கூலித்                                       
தொழிலாளர்கள்                                        
தஞ்சை தரணியில்                                    
கீழ்வெண்மணியில்                                                                                                                                                                  வெறும்  அரைப்படி       
நெல்லே கூலி உயர்வாய்                       
கேட்டனர்...                                                   
இப்படியாய்                                                  
வேலை நேரம்                                              
கூலி நிர்ணயம்                                            
உழைப்பிற்கேற்ற                                       
கூலி உயர்வு                                                  
என                                                                    
கோரிக்கை வைத்துப்                               
போராடக் கற்றுக்கொடுத்தது               
செங்கொடி இயக்கம்....                             
உன்னை அடித்தால்                                   
திருப்பி அடி என்று                                     
தாழ்த்தப்பட்ட அம்மக்களுக்கு                
கற்றுக்கொடுத்தவன்                                
செங்கொடித் தலைவன்                                 
தோழர் சீனிவாசராவ்....  
இவர்கள்                                                                          
அரைப்படி நெல்   
கூலி  உயர்வு
கேட்ட போது
பண்ணையாள்  ஒரு
சூழ்ச்சி செய்தான்....
உங்களுக்கு  
அரைப்படி நெல் 
கூலி
உயரவேண்டுமென்றால்
உங்கள் வீட்டின் 
மேலே பறக்கும்
செங்கொடி
இறங்கவேண்டுமென்றான்....
அதிர்ந்து போன
அம்மக்காள்
எங்களை உயர்த்திவிட்ட 
செங்கொடியை
நாங்கள் இறங்கவிடோம்
என்று ஆர்ப்பரித்தனர்...
கோபங்கொண்ட 
ஆண்டை  
தன் கையிலிருந்த
துப்பாக்கியால்
அக்கூலித் தொழிலாளர்களைப் 
பார்த்து சுட்டபோது....
                          பெண்களும் குழந்தைகளும்
                            சில ஆண்களும் என
                            44 பேர்கள் மட்டும்
                            ராமய்யாவின் குடிசைக்குள்ளே
                            புகுந்துவிட
                            அவர்களை அப்படியே
                            கொளுத்திவிட்டு
                            தீக்கிரையாக்கினர்.                                  
                            43 ஆண்டுகளுக்கு முன் 
                            டிசம்பர் 25 அன்று  
                            எழுந்த அந்த
                            போராட்டத் தீப்பிழம்பு.. 
                            அவர்களிடமிருந்து  
                            எழுந்த தீயின்  வெளிச்சம்... 
                                                                              இன்று வரை
                                                                              நம்    
                                                                              உரிமைப்
                                                                              போராட்டங்களுக்கு
                                                                              வழிகாட்டிக்கொண்டு 
                                                                              தான்  
                                                                              இருக்கின்றது....   
                                                                              நெல் மணிக்காக
                                                                              செங்கொடியை 
                                                                              தாழாமல் பிடித்த 
                                                                              வெண்மணித் 
                                                                              தியாகிகளின்
                                                                              நினைவைப்
                                                                              போற்றுவோம்....

                                                 

                          
                                                                           
                                                                                                           

கருத்துகள் இல்லை: