புதன், 3 டிசம்பர், 2014

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ் மாநில மாநாடு - காணொளி...!

சென்னையில் 2015 பிப்ரவரி மாதம் நடைபெறவுள்ள 
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 21-ஆவது தமிழ் மாநில 
மாநாட்டினை  முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட முதலாவது காணொளி...!

கருத்துகள் இல்லை: